Wat is een begeleider

Een ervaren en gediplomeerd systeemopsteller die zorgt voor een zorgvuldig en juist verloop van de opstelling. De begeleider nodigt de vraagsteller uit om zijn vraag te delen, stelt aanvullende vragen, nodigt deelnemers uit als representanten, vraagt ze om een plek in de ruimte te zoeken en onderzoekt wat dan zichtbaar wordt. Vervolgens kan de begeleider doelbewuste ingrepen doen om veranderingen in het systeem te realiseren. Hij of zij doet dit door voorzichtige ingrepen, de inzet van representanten en samen met de vraagsteller de opstelling te bekijken. Als laatste rondt de begeleider de opstelling af als de kern van de opstelling voor dat moment volgens de begeleider voldoende duidelijk is geworden. Hij bedankt de deelnemers die representant zijn geweest en nodigt de volgende vraagsteller uit.

Winkelwagen