Ook een gezinsopstelling bij jou thuis?

Gun je kinderen een ontwikkeling zonder extra ballast. 

Hoe gaat het in jouw gezin? Voelt iedereen zich prettig? Soms loopt het (tijdelijk) wat minder soepel. Je kind lijkt niet lekker in z’n vel te zitten of gedraagt zich anders dan je zou verwachten. Je hebt al verschillende dingen geprobeerd, maar je krijgt er niet echt vat op. Hij blijft zich té verantwoordelijk voelen, zij blijft brutaal, boos, ongelukkig of afwezig. Je wilt graag begrijpen wat er aan de hand is. Wat speelt er onbewust tussen jou en je kind, in jullie gezin of in de familie?

Kinderen kunnen onbewust heel wat informatie (trauma’s, onverwerkt verdriet, stress, etc.) oppikken van hun ouders en kunnen zich hier ook verantwoordelijk voor voelen. Zonder dat ze het willen gaan ze op de plek van de ouder staan en verlaten hun eigen plek van kind binnen het familiesysteem. Ze gaan de ballast van hun ouder(s) dragen en krijgen daardoor een te zware te last te dragen. Tenslotte zijn ze nog maar kind.

Wanneer jouw kinderen niet op de juiste plek in het familiesysteem staan, uiten ze dit vaak ongewild en onbewust in hun gedrag en emoties. Kinderen kunnen vaker boos worden, sneller geprikkeld zijn, zich niet begrepen voelen, ze kunnen een onverklaarbaar gevoel hebben en soms onverklaarbaar gedrag vertonen. Ook voor ouders is het moeilijk te achterhalen wat er nu precies gaande is. Je voelt je zo machteloos als ouder(s).

Waarom een gezinsopstelling?

Als kinderen of jongeren onlogisch gedrag vertonen of ziek worden, lichamelijk of geestelijk, dan is dat vaak een reactie op iets wat speelt in het familiesysteem. Natuurlijk gaat het hier niet over het gebruikelijke gedrag bij kinderen of de ziektes die komen en gaan. Meestal is er geen ‘logische’ uitleg voor de klachten, het gedrag of de symptomen.

Met een gezinsopstelling zoeken we naar de ‘onlogische’ oorzaak en maken we die zichtbaar als dit mogelijk is. Je ziet wat de onderliggende dynamieken en patronen zijn. En je krijgt handvatten om daarmee aan de slag te gaan.

Het belangrijkste effect voor de kinderen is een directe gewaarwording dat veel van wat hen belast niet bij hen thuis hoort, maar bij de (groot)ouders. En dat de (groot)ouders in staat zijn om die lasten zelf te dragen in plaats van dit vaak onbewust door de (klein)kinderen te laten dragen. De ordening van ‘groot’ en ‘klein’ kan weer worden hersteld als duidelijk wordt, welke dynamiek de ouders en het kind volgen binnen het gezin.

Indrukken die bij ouders en grootouders zijn blijven hangen na een lastige of verdrietige gebeurtenis hebben vaak invloed op hun latere gedrag. Zulke gebeurtenissen kunnen zijn: oorlog, ziekte, scheiding, het onverwacht overlijden van dierbaren, ongelukken, afzondering, emigratie etc. etc. We zien regelmatig dat hier de oorsprong ligt van de uitdaging van jouw kind.

Met een gezinsopstelling kun je onderzoeken wat de oorzaak is van:
– terugkerende driftbuien
– concentratieproblemen
– onrust
– angsten
– slaapproblemen
– negatief zelfbeeld

Kinderen en jongeren zijn heel ontvankelijk voor systemisch werk. Ze voelen intuïtief aan of iets uit balans is en ook wanneer het weer in orde is.

Hoe gaat een gezinsopstelling?

Een gezinsopstelling is een methode vanuit het gedachtegoed van systemisch werk die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek ieder gezinslid in ons huidige gezin of onze familie van herkomst inneemt en of mag gaan innemen.

Ouders kunnen een eigen vraag inbrengen of voor hun kind wanneer zij zien dat hij/zij tegen bepaalde zaken aanloopt.

Er wordt vanuit de gezinsopstelling gewerkt met het hele gezin, in een besloten setting. Bij voorkeur zijn alle gezinsleden aanwezig. Dus de ouders én alle kinderen.

De kinderen hebben tijdens de opstelling steeds de keuze of ze willen meedoen of liever kijken, of ook intussen in dezelfde ruimte iets anders doen. Ook als kinderen niet actief meedoen aan de opstelling, ervaren ze door hun aanwezigheid direct de uitwerking ervan, lichamelijk en geestelijk in de diepere lagen. Zo komt er ruimte voor genezing en verlichting.

Van de ouders wordt verwacht dat zij actief meedoen, de kinderen mogen mee doen. Ik vind het overigens heel belangrijk dat de sfeer ongedwongen en ontspannen is, juist omdat er ook kinderen bij zijn.

Bij aanmelding ontvang je een systemische vragenlijst. Bij start stel ik daar nog eventuele vragen over. Een voorgesprek is voor mij niet nodig, maar is mogelijk indien gewenst.

Na een kort voorstelrondje (om iedereen een beetje op hun gemak te stellen) gaan we aan de slag. Ieder gezinslid kiest een gekleurde tapijttegel uit die ik meeneem. Iedereen heeft zijn eigen kleur. Mannen/jongens een vierkant en vrouwen/meisjes een cirkel.

Alle gezinsleden mogen op de vloer met de tegels het gezin neerleggen zoals zij dat zien/ervaren. Als zij dit met de tegels op de vloer hebben gelegd, vraag ik elke keer aan de gezinsleden om op hun tegel te staan. Ze ervaren dan even de opzet van het andere gezinslid en de neerlegger kan controleren of hij/zij dit zo voor ogen heeft.

Vervolgens werk ik altijd met de visualisatie die als laatste neergelegd wordt. Ik ga dan op elke tegel staan en vertel wat ik daar ervaar. Ik ben even representant van die persoon. Ook kijk ik naar de afstand en plek van de tegels ten opzichte van elkaar. Na dit rondje vraag ik aan de gezinsleden of ze iets herkennen van wat ik vertel.

Daarna ga ik laten zien en voelen hoe belangrijk het is dat alle gezinsleden een eigen plek hebben en dat de ouders verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen verhaal.

Meestal ontstaat er een voor iedereen herkenbaar beeld van de verhoudingen in het gezin en/of het familiesysteem. Wanneer het beeld kloppend is, voelen de aanwezigen dit vaak onmiddellijk. Dit wordt als verhelderend en helend ervaren.

Op een gegeven moment merk ik dat we bij de essentie van deze opstelling zijn gekomen. Ik geef dit aan en dan ronden we de opstelling af. Uiteraard stoppen we eerder als de ouders dit aangeven of als ik zelf merk dat ik niet verder kan.

Als laatste geef ik nog de mogelijkheden voor het stellen van vragen en deel ik nog wat als dit relevant is voor het moment.

Wat brengt een gezinsopstelling?

Het resultaat van de gezinsopstelling is dat het systeem in beweging komt richting een oplossing. De opstelling is een stap in het bewustwordingsproces van het gezin. De werking van de opstelling is bijna nooit direct zichtbaar en volgt in de maanden erna. Dit vraagt geen verdere actie van het gezin.

Wat zien we in de praktijk als opbrengsten voorbij komen:
– Jullie zien welke plek de kinderen en de ouders innemen en hoe de verhoudingen liggen.
– Jij, je partner en je kind(eren) kunnen ervaren hoe je in een goede, gezonde verhouding tot elkaar kan staan.
– Iedereen op de juiste plek resulteert erin dat je makkelijker in liefde verbonden kan zijn.
– Als ouder begrijp je beter waar het gedrag van je kind vandaan komt.
– Jij, als ouder, voelt je beter, je bent meer beschikbaar voor je partner en je kind.
– Je gaat anders naar je kind kijken, vaak zachter.
– Jouw kind voelt dat het meer gezien wordt.
– De verbondenheid van je kind met de onverwerkte gevoelens van (groot)ouders neemt af.
– Het kind kan zijn of haar eigen gevoelens beter waarnemen, er is minder verwarring.
– Het kind kan weer leren hoe het met zijn of haar eigen gevoelens omgaat.
– Het kind kan verder groeien vanuit de natuurlijke weg van ontwikkeling.
– Je kind mag weer helemaal kind zijn, de kleine.
– Jij hebt weer helder dat jij de ouder bent, de grote.
– Het gedragsprobleem verzacht of lost op.

Let op: Een gezinsopstelling is geen tovermiddel. Om de werking volledig tot zijn recht te laten komen, zullen vooral de ouders de opgedane inzichten in uitvoering moeten blijven brengen. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat jouw kind op geen enkele manier jouw behoeftigheid hoeft op te lossen. Jij bent nu oud en wijs genoeg om dit bij een andere volwassene te halen.

Wat kost een gezinsopstelling?

De sessie vindt bij jullie thuis plaats. De investering hiervoor is € 199. Voor mijn reistijd en reiskosten vraag ik € 0,70 per kilometer uit en thuis. De betaling is achteraf en genoemde bedragen zijn incl. BTW.

Rekenvoorbeeld:
Jullie wonen in Amsterdam. Ik woon in Woerden.
40 km heen
40 km terug
80 km x € 0,70 = € 56,-
Sessie € 199,-
Totale investering: € 255,- incl. BTW

"Kwartjes gaan vallen"

Wat een inzichten gekregen zowel als vraagsteller als representant.

Mooi om te voelen en zien hoe kwartjes gaan vallen. 

Heel fijn hoe Jonathan de opstellingen begeleidt zonder te oordelen!

Diana Wielemaker – consultant

"Geeft vertrouwen" 

Jonathan luistert naar je, stelt vragen en confronteert. Waardoor je zelf je ogen opent en inzichten krijgt in hetgeen waarin je vastloopt. 

Hij geeft je vertrouwen in wat je al kan en doet. Niks moet en alles mag, je houdt zelf de regie.

Caroline Veelenturf – Leerkracht

 

"Vaardig met diep gevoel" 

Jonathan is een kundig begeleider en ‘opsteller’.

Eén die vaardig, met diep gevoel, en met hoog bewustzijn van het onbewuste groepen en individuen verder brengt.

Een mooi mens bovendien!

Wouter Keijser – zorgantropoloog

Wil je eerst even kennismaken?

Heb je besloten om een volgende stap te zetten? Wat een fantastische en belangrijke beslissing! Wil je liever eerst even kennismaken? Ook dat begrijp ik volkomen. Laat een bericht achter en ik neem contact met je op. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.

Winkelwagen