Familieopstellingen

Verhoog je zelfinzicht en sta weer stevig op jouw plek.

Een familieopstelling is een systemische werkvorm die op unieke wijze laat zien waar het stagneert. Je krijgt inzicht in patronen en familiedynamieken, waardoor er ruimte ontstaat om je eigen plek in het familiesysteem in te nemen. Wanneer je jouw eigen plek inneemt, beweeg je met meer gemak en ontspanning door het leven. Belastende patronen worden simpelweg niet meer doorgegeven.

Zelf een familieopstelling bijwonen?

Gezien het grote aanbod van familieopstellingen in Nederland kies ik ervoor om zelf geen maandelijkse familieopstellingen meer te organiseren. Ik ken drie organisaties die ik van harte ondersteun en waar ik je graag naar doorverwijs. De prijs en de kwaliteit zijn wat mij betreft zeer op orde. Ik heb hieronder de locaties opgenomen waar zij hun workshops organiseren:

Zelf organiseer ik nog wel thema workshops. Hieronder tref je de data en het thema aan:

Wanneer een familieopstelling?

Een familieopstelling is geschikt wanneer je ervaart dat je steeds in dezelfde situatie terechtkomt of vanuit dezelfde patronen reageert. De oorzaak daarvan ligt vrijwel altijd in het verleden. Een familieopstelling maakt zichtbaar wat doorgaans onder de oppervlakte bevindt.

Voorbeelden voor een opstelling

  • Je zit veel in je hoofd en vindt het lastig om te voelen wat je echt wilt.
  • Je voelt je regelmatig onzeker en vindt het lastig om je grenzen aan te geven.
  • Het leven voelt stroperig en als hard werken. Het gaat niet vanzelf.
  • Je voelt je vaak eenzaam en vindt het moeilijk om werkelijk verbinding te voelen met je dierbaren.
  • Je weet niet goed wat je wilt in het leven en vindt het lastig keuzes te maken.
  • Je hebt moeite met het aangaan en/of behouden van relaties.
  • Je ervaart onverklaarbare gevoelens van angst, schuld, verdriet of boosheid.
  • Je bent opgegroeid in een disfunctioneel gezinssysteem. Denk aan een afwezige vader/moeder, psychische problemen, traumatische gebeurtenissen.
  • Levensvragen die je bezighouden of patronen die zich blijven herhalen, maar waar je je vinger niet op kunt leggen.
  • Ziekten en (mentale) problemen. Denk aan AD(H)D, depressie, burn-out, suïcidale gedachten, verslavingen, eetstoornissen of (chronische)ziekten.

Werkwijze

Als vraagsteller kom je met een vraag over wat op dat moment speelt in jouw leven. Vaak wordt lang nagedacht over het formuleren van de “perfecte vraag”. Weet dat de vraag er in principe niet toe doet. Wat het belangrijkste is, is dat er “iets gezien wil worden”. Andere deelnemers worden gevraagd om representant te staan voor personen uit het familiesysteem. Dit kan zijn: de vraagsteller, vader, moeder, kind van, oma etc. Zij stellen zich op in de ruimte. 

De representanten voelen heel zuiver wat zich afspeelt bij de personen die zij representeren. Hierdoor wordt het voor de vraagsteller helder wat de dynamiek is die speelt en hoe hij/zij zich daartoe verhoudt. Blinde vlekken worden zichtbaar. Ondersteunde interventies helpen in het proces om de vraagsteller en het familiesysteem extra te bekrachtigen.

Een opstelling is in principe helpend voor iedereen. Wanneer je de opstelling van iemand anders waarneemt, kan het zijn dat je diep geraakt wordt. Misschien is het een eigen thema waardoor je inzichten krijgt over jouw patronen of dynamieken. Ook als representant is het niet voor niets dat je wordt uitgenodigd voor een rol. Het raakt onvermijdelijk aan eigen thema’s en kan ook een eigen innerlijk proces op gang brengen.

De openheid en kwetsbaarheid die in een groep gedeeld worden, werkt enorm verbindend. Vaak vind je herkenning bij elkaar in de thema’s die spelen. Het ervaren van deze diepe verbinding kan al heel helend zijn.

"Kwartjes gaan vallen"

Wat een inzichten gekregen zowel als vraagsteller als representant.

Mooi om te voelen en zien hoe kwartjes gaan vallen. 

Heel fijn hoe Jonathan de opstellingen begeleidt zonder te oordelen!

Diana Wielemaker – consultant

"Geeft vertrouwen" 

Jonathan luistert naar je, stelt vragen en confronteert. Waardoor je zelf je ogen opent en inzichten krijgt in hetgeen waarin je vastloopt. 

Hij geeft je vertrouwen in wat je al kan en doet. Niks moet en alles mag, je houdt zelf de regie.

Caroline Veelenturf – Leerkracht

 

"Vaardig met diep gevoel" 

Jonathan is een kundig begeleider en ‘opsteller’.

Eén die vaardig, met diep gevoel, en met hoog bewustzijn van het onbewuste groepen en individuen verder brengt.

Een mooi mens bovendien!

Wouter Keijser – zorgantropoloog

Wil je kennismaken?

Heb je besloten om een volgende stap te zetten? Wat een fantastische en belangrijke beslissing! Wil je liever eerst even kennismaken? Ook dat begrijp ik volkomen. Laat een bericht achter en ik neem contact met je op. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.

Veel gestelde vragen

 • Wat is een opstellling
  Een opstelling is een praktische werkvorm waarin belastende patronen uit een systeem zichtbaar kunnen worden, waardoor het voor de vraagsteller  mogelijk is om daarvan los te komen.
 • Wat is een deelnemer

  Een persoon die bij een opstelling aanwezig is en meehelpt als representant om het systeem van de vraagsteller zichtbaar te maken. Indien een deelnemer gevraagd wordt om als representant mee te doen is weigering zonder opgave van reden altijd mogelijk. Niemand is iets verplicht. Wel hopen we dat je hier voor openstaat zodat je als representant ook de positieve werking van een opstelling meemaakt. Iedereen kan representant zijn. Het werkt het beste als je uit je hoofd blijft (denken, snappen, begrijpen, beredeneren) en je je lichaam volgt.

 • Wat is een vraagsteller

  Een persoon die een persoonlijke vraag voor een opstelling heeft die weergeeft waar hij of zij op dit moment tegen aan loopt. Bij de start van de opstelling deelt hij of zij deze vraag met de groep. De begeleider zal misschien nog een verduidelijkende vraag stellen waarna de opstelling wordt gestart.

 • Wat is een begeleider

  Een ervaren en gediplomeerd systeemopsteller die zorgt voor een zorgvuldig en juist verloop van de opstelling. De begeleider nodigt de vraagsteller uit om zijn vraag te delen, stelt aanvullende vragen, nodigt deelnemers uit als representanten, vraagt ze om een plek in de ruimte te zoeken en onderzoekt wat dan zichtbaar wordt. Vervolgens kan de begeleider doelbewuste ingrepen doen om veranderingen in het systeem te realiseren. Hij of zij doet dit door voorzichtige ingrepen, de inzet van representanten en samen met de vraagsteller de opstelling te bekijken. Als laatste rondt de begeleider de opstelling af als de kern van de opstelling voor dat moment volgens de begeleider voldoende duidelijk is geworden. Hij bedankt de deelnemers die representant zijn geweest en nodigt de volgende vraagsteller uit.

 • Wat is een representant

  Een representant is een deelnemer of vraagsteller die in een opstelling vrijwillig een persoon, of een element vertegenwoordigt uit het betreffende systeem van de vraagsteller.

  Je stelt als het ware je lichaam en je zintuigen ter beschikking om de informatie op te halen over het systeem waar de opstelling over gaat en deze door te geven.

  Zodra een representant is opgesteld, kan hij of zij verwoorden hoe zij of hij zich verhoudt tot de andere opgestelde elementen of personen. Een representant hoeft daarvoor niets te weten over het systeem of het element dat zij of hij representeert.

  Als de opstelling afgerond is stap je uit deze rol en laat je deze verbinding los. Het vraagt een open houding en het helpt als je vooral in je lichaam kan voelen in plaats van met je hoofd te denken. Iedereen kan representeren en je mag altijd nee zeggen als je gevraagd wordt.

 • Wat is een systeem

  Een systeem kun je zien als een groep met een eigen set regels en afspraken. We horen allemaal bij verschillende groepen en dus bij verschillende systemen. Je wordt geboren in het systeem van je familie en je streek of land. Je familiesysteem en je geboorteland kan je niet kiezen. Later kom je op school in een groep, bij de sportvereniging, of op je werk en creëer je wellicht met een partner weer een nieuw systeem als er kinderen komen. Al deze losse systemen hebben hun eigen kenmerken maar uiteindelijk zijn ze ook allemaal weer verbonden.

 • Wat is een ingreep/interventie

  Een ingreep/interventie tijdens een opstelling is erop gericht om een helende verandering in het systeem aan te brengen. Die verandering kan bestaan uit het toevoegen van elementen of personen, het uit laten spreken van helende zinnen en of het zichtbaar maken van verbanden uit het verleden die in het nu de vraagsteller beïnvloeden. De grote van de ingreep zegt niks over het effect op het systeem of de vraagsteller. Met name door als begeleider als buitenstaander op een grotere afstand het systeem te overzien kunnen er verrassend eenvoudige oorzaken voor grote uitdagingen aan het licht komen. Door hier een verandering aan te brengen past alles als het ware weer beter in elkaar.

 • Hoe weet ik wat moet ik doen als representant

  Het bijzondere van familieopstellingen is dat representanten niets hoeven te kunnen of te weten. Sterker nog, hoe minder ze weten, des te beter het vaak werkt.

  Wanneer je als representant uitgenodigd wordt om een plek in de ruimte te vinden, word je ‘bewogen’. Het is moeilijk voor te stellen als je dat nog nooit ervaren hebt, maar dat is wat er gebeurt. Je wordt bewogen naar een bepaalde plek toe (of je blijft bewegen), je kan naar de grond getrokken worden, je kan gaan wankelen, allerlei emoties ervaren (verdriet, boosheid, angst). Ook kan je ineens iets weten over een andere representant of over het (familie)systeem wat je onmogelijk kón weten… je ervaart dus via je lichaam en je geest.

  We weten niet hoe het mogelijk is dat dit zo werkt, en wij vinden dat ook volstrekt onbelangrijk. Zolang we er maar mee werken kunnen.
  Belangrijk is nog om te realisteren dat iedereen dit kan, én dat het ongevaarlijk is. Ook al kun je veel ervaren tijdens het representeren, wanneer je er weer ‘uitstapt’ is het voorbij. Wanneer je dan toch nog het een en ander blijft voelen, zijn dat bijna altijd je eigen thema’s die mee resoneren, en dus van jou zijn. En dat is altijd een cadeautje….

 • Moet ik als vraagsteller een duidelijke vraag hebben

  Als vraagsteller bij een een eigen opstelling is het belangrijk dat je een vraag hebt, maar de vraag hoeft niet duidelijk of helder te zijn.

  De vraag, het thema, dat wat jou belemmert, daar waar jij tegenaan loopt in het leven dient voor jou belangrijk te zijn. Ook wanneer dat ‘alleen maar’ een gevoel is, zoals bijvoorbeeld schaamte, angst, depressie, onzekerheid.

  Overigens kunnen vragen ook werkgerelateerd (stress, burn-out) en ziektegerelateerd zijn, of gaan over thema’s zoals adoptie en/of samengestelde gezinnen.

 • Welke voorbereiding voor een familieopstelling

  Voor de workshop is het prettig om zoveel mogelijk feitelijke informatie over je familie van herkomst te verzamelen. Dit geldt zowel als jouw vraag of thema direct gerelateerd is aan je familie van herkomst of aan je huidige gezin, je relatie (of de afwezigheid daarvan), emotionele of psychische problemen, ziekte enzovoort.

  Praat (voor zover dat kan) met je ouders of met andere familieleden om te achterhalen of er misschien vroegere gebeurtenissen zijn voorgevallen waarvan je nog geen weet had. Denk aan miskramen, abortussen, geadopteerde of afgestane kinderen, (ernstige) lichamelijke of geestelijke ziektes in de familie, alcoholisme, ongelukken, gebeurtenissen in de oorlog, familievetes, familiegeheimen, enzovoort.

  En al is het fijn om die informatie achter de hand te hebben, het is niet noodzakelijk om uitgebreide informatie te hebben om een opstelling te kunnen doen. Niet iedereen beschikt (meer) over de mogelijkheid om aan informatie te komen. Ook zonder die feiten kunnen we goed aan het werk gaan.

Winkelwagen