Wat is een representant

Een representant is een deelnemer of vraagsteller die in een opstelling vrijwillig een persoon, of een element vertegenwoordigt uit het betreffende systeem van de vraagsteller.

Je stelt als het ware je lichaam en je zintuigen ter beschikking om de informatie op te halen over het systeem waar de opstelling over gaat en deze door te geven.

Zodra een representant is opgesteld, kan hij of zij verwoorden hoe zij of hij zich verhoudt tot de andere opgestelde elementen of personen. Een representant hoeft daarvoor niets te weten over het systeem of het element dat zij of hij representeert.

Als de opstelling afgerond is stap je uit deze rol en laat je deze verbinding los. Het vraagt een open houding en het helpt als je vooral in je lichaam kan voelen in plaats van met je hoofd te denken. Iedereen kan representeren en je mag altijd nee zeggen als je gevraagd wordt.

Winkelwagen