Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Systemisch Werk – Nederland (hierna SWNED) en Deelnemer(s) van workshops en coaching.
1.2 Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de workshop of coaching deelneemt.
1.3 De overeenkomst komt tot stand door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd: Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer een  bevestigings-e-mail van SWNED.
1.4 Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van SWNED ontvangen heeft.
1.5 Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

Artikel 2: Activiteiten
2.1 Btw: Alle workshops vallen onder ‘dienstverlening’ en zijn derhalve belast met het hoge btw-tarief (21%).
2.2 Inschrijving: U bent ingeschreven voor een workshop als uw betaling is afgerond en SWNED u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving heeft gestuurd.
2.3 Bedenktijd: U hebt recht op een bedenktijd van 14 dagen, ingaande na uw aanmelding en de schriftelijke ontvangstbevestiging van SWNED. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 dagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt. Restitutie is daarna niet meer mogelijk.
2.4 Betaling: Uw betaling dient binnen bij inschrijving via de website voldaan te zijn.
2.5 Verplaatsing: Bent u onverwacht verhinderd dan is het mogelijk om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum waar nog plaats is. Verplaatsen kan uiterlijk tot 7 dagen voor de datum van de workshop.
2.6 Zonder berichtgeving afwezig: Wanneer u zich hebt aangemeld voor een activiteit en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan is restitutie niet mogelijk.
2.7 Afgelasting gehele activiteit: Wanneer een volledige activiteit niet kan doorgaan door ziekte of wegvallen van een begeleider, vanwege te weinig deelnemers, of door andere onvoorziene omstandigheden (lockdown, natuurramp e.d.), dan kunt u deze activiteit op een ander tijdstip volgen of kunt u kiezen voor volledige restitutie van het betaalde bedrag. Dit bedrag zal dan binnen 3 weken worden terugbetaald.

Artikel 3: Veiligheid, integriteit en privacy
3.1 Welzijn en veiligheid van de deelnemer: De begeleider is ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en heeft de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.
3.2 Geheimhouding begeleider: Door de begeleider(s) wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de workshop of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de begeleider(s) of coach hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden.
3.3 Integriteit deelnemer: De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de workshop of coaching afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.
3.4 Privacy: We respecteren je privacy en je keuzes en zorgen ervoor dat privacy en beveiliging aandacht krijgen bij alles wat we doen.
3.5 Copyright: niet van toepassing.

Artikel 4: Klachtenprocedure
4.1 Klachten: Heeft u klachten en komt u er in mondeling overleg met de betrokken begeleider(s) of coach niet uit, dan kunt u uw klacht per e-mail aan ons sturen. Restitutie van het betaalde bedrag volgt dan binnen 14 dagen. Wij bewaren uw klacht niet.

Laatst gewijzigd 23 september 2022 – deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies.*

* SWNED is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

Winkelwagen